Training

Het uitdagen van uitdagende doelgroepen

Verdiepingstraining - drieluik

Nog altijd zijn verschillende doelgroepen behoorlijk ondervertegenwoordigd bij verrijkingsaanbod, plusklassen, en voltijds HB-scholen. Dit drieluik richt zich op die doelgroepen, bij wie het signaleren van hoogbegaafdheid niet direct vanzelfsprekend is. Leerlingen, bij wie vanwege bijvoorbeeld afkomst, taal of gedrag de focus niet op verrijking en uitdaging ligt. Te denken valt aan nieuwkomers, leerlingen die de taal niet goed beheersen, leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus, leerlingen uit niet westerse culturen, of leerlingen met uitdagend gedrag. Hoe kun je ook deze leerlingen signaleren en stimuleren en daarmee de kansengelijkheid bevorderen? 


Inhoud per bijeenkomst

Bijeenkomst 1: Taal

In deze bijeenkomst ligt de focus op leerlingen met een taalachterstand, of leerlingen die thuis met een andere taal zijn opgegroeid. Hoe kun je deze leerlingen signaleren? Hoe kun je verrijkingswerk inzetten, zonder dat de inhoud of verwerking vastloopt op taligheid? We gaan in op de begrippen schooltaal en academische taal. Ook kijken we naar alternatieve vormen voor verrijkingswerk, zodat leerlingen kunnen worden uitgedaagd op een andere manier. Tenslotte gaan we in op het gebruik maken van de meertaligheid voor verrijking. 


Bijeenkomst 2: SES

In deze bijeenkomst zoomen we in op leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus. Hoe signaleer je kinderen, die vanuit huis niet of anders worden gestimuleerd in hun ontwikkeling? We kijken naar verschillen in culturen in de brede zin van het woord, en wat dat betekent voor de houding ten opzichte van school en schools presteren.   


Bijeenkomst 3: Gedrag

In deze laatste bijeenkomst zoomen we in op gedrag. We bekijken het profiel van de uitdagende leerling, zoals beschreven door Betts en Neihart. We zien gedrag als gevolg, niet als oorzaak: hoeveel mentale ruimte heeft de leerling om te leren? We kijken hoe je de context van de leerling in kaart kunt brengen. En tenslotte bespreken we hoe je creatieve en uitdagende leerlingen kunt aanspreken op hun sterktes en tegelijk de kaders kunt bewaken.