Training

Een doorgaande lijn ontwikkelingsvoorsprong binnen het IKC

Met deze training wordt de kennis op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van pedagogisch medewerkers en leerkrachten (groep 1, 2 en 3) vergroot. Daarnaast is er ruime aandacht voor het werken in de praktijk. De kennis en praktische tips richten zich op de volgende gebieden: kennis van ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, ontwikkeling van het jonge kind, signaleren en observeren, inrichting en materialen, passend aanbod, mindset, sociale en emotionele ontwikkeling, doorgaande lijn en ouders.


Inhoud per bijeenkomst

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten zijn er 4 e-learning modules (duur per module: ongeveer 1 uur), die je zelfstandig en in je eigen tijd kunt doorlopen. Aan de e-learnings zijn praktische opdrachten voor in de groep gekoppeld.


 • Kennismaking
 • Logistieke uitleg van de training, de online leeromgeving
 • Vaststellen startsituatie deelnemers
 • Wanneer spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong of van hoogbegaafdheid?
 • Het belang van vroegsignalering
 • Reguliere en asynchrone ontwikkeling: wanneer loop je voor of achter?
 • Psychologische basisbehoeften en pedagogische basisdoelen
 • De rol van welbevinden en betrokkenheid
 • Wat betekent dit voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?
 • Praktijkopdracht
 • Terugkoppeling e-learning en opdracht
 • Asynchrone ontwikkeling - verdieping
 • Gedragsuitingen juist interpreteren: zijnskenmerken en kijken in de context.
 • Eigen observatiesysteem en andere signaleringsmiddelen: SiDi PO, DHH, Pientere peuters/kleuters, Van Wiechen schema, intake vragenlijst kleuters
 • De intake
 • Mindset
 • Sociale ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Praktijkopdracht
 • Terugkoppeling e-learning en opdracht
 • Het belang van een rijke speelleeromgeving
 • Inrichting, middelen en materialen
 • Bestaande materialen en lessen verrijken, Taxonomie van Bloom
 • De ruimte in de methode: niet extra maar anders
 • Taaldenkgesprekken
 • De leeruitdaging voor jonge kinderen: de leerkuil en cognitieve wankelaars
 • Praktijkopdracht
 • Terugkoppeling e-learning en opdracht
 • Vervroegde instroom
 • Versnellen: wanneer wel en wanneer niet?
 • Voorbeeld casus uitwerken
 • Doorgaande lijn
 • Warme overdracht
 • Voorkomen van aanpassingsgedrag en onderpresteren
 • Praktijkvoorbeelden
 • Praktijkopdracht
 • Terugkoppeling e-learning en opdracht
 • Beeld van ouders
 • Gesprekken met ouders
 • Driehoek ouders, kind, school/kdv
 • Afsluiting: wat neem je mee en wat is je volgende stap
 • Uitdelen certificaten


De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. Het inbrengen van vragen en ervaringen door deelnemers wordt aangemoedigd. Waar nodig worden accenten gelegd met betrekking tot specifieke groepen, maar er is ook aandacht voor de verbinding tussen de verschillende bouwen.

De praktijkopdrachten kunnen in de eigen groep/situatie worden uitgevoerd. Bij de bespreking van de opdrachten worden de IKC’s gemixt. Op die manier worden zowel de verbinding binnen het IKC als de uitwisseling met andere IKC’s geborgd