Training

Schoolteams: Basistraining hoog- en meerbegaafdheid


Als leerkracht streef je naar zo passend mogelijk onderwijs voor álle leerlingen en daarmee ook voor de hoogbegaafde leerlingen. In deze training ligt de focus op de basisondersteuning in de klas, met de volgende uitgangspunten:

 • Het bieden van gelijke kansen betekent een ongelijk onderwijsaanbod.
 • De leerkracht stuurt, regelt en bewaakt het welbevinden van de leerlingen en streeft naar het meest optimale onderwijsproces.
 • Een goed klassenmanagement is een voorwaarde voor gedifferentieerd lesgeven.


Werkwijze/ uitvoering

In de basistraining worden je basiskennis- en vaardigheden vergroot aan de hand van vier thema's:

 • Signaleren: welke kenmerken kennen we vanuit de literatuur? Welke middelen kun je inzetten ter ondersteuning?
 • Passend aanbod: een rijk aanbod is voorwaarde én gevolg. Hoe geef je binnen de reguliere groep vorm aan een passend aanbod? We gaan in op het verrijken van bestaande materialen en inrichting, en kijken naar extra materialen die je kunt inzetten. Ook kijken we hoe je vorm kunt geven aan compacten en verrijken; 
 • Klassenmanagement: een groep met verschillende beginniveaus vraagt iets van je klassenmanagement. Dan komt dit er voor je gevoel ook nog bij. Samen kijken we naar hoe je binnen je bestaande klassenmanagement en instructiemomenten ruimte kunt creëren om ook deze leerlingen te begeleiden.
 • Coachen en begeleiden: we bespreken welke begeleidingsbehoefte deze leerlingen hebben en hoe je daar mee om kunt gaan. Ook gaan we in op het begeleiden op proces en product, en waarom dat bij hoogbegaafde leerlingen van belang is.

Je leert tijdens de training van en met elkaar, je wisselt ervaringen uit en je kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen, met als doel de basisondersteuning in de klas te versterken.Basistraining voor individuele leerkrachten en schoolteams

De basistraining wordt aangeboden als training met open inschrijving en als training voor schoolteams:


De basistraining is bedoeld voor leerkrachten met een minimale basiskennis op het gebied van hoogbegaafdheid. Voor leerkrachten met al meer kennis verwijzen we naar de verdiepingsmodules. 


 • Aantal deelnemers: maximaal 20 deelnemers per groep.
 • Locatie: nog nader te bepalen.
 • Studiebelasting: 8 uur contacttijd en 4 uur zelfstudietijd.


De basistraining is bedoeld voor schoolteams met minimale basiskennis op het gebied van hoogbegaafdheid. Voor de scholen met al meer kennis verwijzen we naar de verdiepingsmodules. Bij twijfel kan overlegd worden met de adviseur.  


 • Aantal scholen: er kunnen 9 schoolteams per schooljaar deelnemen aan de training.
 • Aantal deelnemers: maximaal ca. 20 deelnemers per training. Desgewenst kunnen kleine schoolteams geclusterd worden tot een maximum van 20 deelnemers.
 • Locatie: fysiek op de school.
 • Studiebelasting: 8 uur contacttijd en 4 uur zelfstudietijd.