Training

Schoolteam: Compacten en verrijken.

Is er bij jou op school verrijkingsmateriaal aanwezig zoals Levelwerk of Accadin, maar vind je het lastig om deze materialen passend in te zetten of kom je er gewoonweg niet aan toe?


Dan is deze trainingsbijeenkomst iets voor jou! Je leert hoe je kunt compacten en verrijken, waarbij je rekening houdt met de verschillende leerbehoeften die de leerlingen hebben, en hoe je dit een plek geeft in je klassenmanagement. Eigen ervaringen en vragen kunnen worden ingebracht, om zo van en met elkaar te leren.


De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

  • Het belang van compacten en verrijken.
  • Mogelijke knelpunten, maar vooral praktische tips en handvatten voor de dagelijkse praktijk.
  • Het borgen binnen je klassenmanagement.