Training

Verdiepingstraining de Slimme kleuter

Doel

Het inspireren van de kleuterleerkrachten: op welke manier kunnen ze jonge kinderen begeleiden in hun spel en in activiteiten, en op die manier een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en begeleiden?

 

Werkwijze/uitvoering:

Het eerste deel staat in het teken van stimulerend signaleren. Wat bedoelen we er mee, wat is de winst er van, en hoe breng je het in praktijk? Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken we kennis met sensitief-responsieve begeleiding van activiteiten en spel. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe achterhaal je de behoeften van de kinderen eigenlijk? We laten zien hoe jij als professional met simpele technieken je begeleiding kunt verrijken en op die manier een eventuele voorsprong zichtbaar kunt maken.

Tijdens dit deel gaan we in op de volgende onderwerpen:

·            Wat bedoelen we met stimulerend signaleren

·            Waarom is sensitief-responsief begeleiden zo belangrijk 

•            Geen antwoorden maar vragen

•            De winst van wachten

 

In het tweede deel ligt de nadruk op verrijken van bestaande materialen en inrichting. In een praktische werkvorm gaan de deelnemers aan de slag om bestaand materiaal en de bestaande inrichting uit hun eigen praktijk te verrijken, onder andere door het gebruik van de taxonomie van Bloom.

 

  


De deelnemers krijgen kennis over stimulerend signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten om dit op de groep te gaan uitvoeren in aanbod, inrichting en aanpak.