Werksessie

Werksessies beleid en borging hoogbegaafdheid


In twee werksessies staat het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid binnen de school centraal. 


Inhoud van de werksessies:

In deze werksessie staat het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid binnen de school centraal. De werksessie wordt begeleid door 3 adviseurs. We starten met een korte gezamenlijke inleiding. Daarna gaan we praktisch aan de slag met twee interactieve werkvormen:


Kaderen en kansen

Zorg voor hoogbegaafde leerlingen: hoe was het, hoe is het nu, waar willen we naar toe?


Schrijven en schaven

Aan de hand van een aantal kernpunten ga je onder begeleiding van een adviseur aan de slag met je eigen school- of beleidsplan. Denk bijvoorbeeld aan het checken van kernpunten of het aanvullen, beschrijven of herschrijven van je school- of beleidsplan. 


Doel van de werksessie

Het versterken van de basis-, breedte- en diepteondersteuning door:

  • de (gewenste) situatie voor de eigen school te beschrijven;
  • deze te vertalen naar concrete aandachtspunten voor team- en schoolontwikkeling;
  • het (her)schrijven van het beleidsplan hoogbegaafdheid in de eigen school met o.a. aandacht voor differentiatie, compacten en verrijken, versnellen, plusklas en zorg.


Ter voorbereiding vragen we je een aantal dingen op papier te zetten en je beleid onder de loep te nemen. Meer informatie hierover ontvang je voorafgaand aan de werksessie.


Het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid binnen de school staat netjes op papier, maar hoe zie je dat in de praktijk terug?

In een interactieve sessie van drie uur wordt dit onderwerp uitgediept. Je kunt tijdens deze werksessie je praktijkervaringen inbrengen en je kennis vergroten. We zoomen in op de pedagogisch-didactische, inhoudelijke en organisatorische knelpunten die je tegen kunt komen in een team. Daarnaast geven tips op welke manier je hier in je team aandacht aan kunt besteden.


Deze bijeenkomst is een vervolg op werksessie 1.


Doel van de werksessie

Ondersteuning van de implementatie en borging van het beleid op de werkvloer, zodat de beschreven situatie in de praktijk wordt uitgevoerd.