Training

Slimme kleuters VOL

Tijdens de training maken we voor de onderbouwleerkrachten een verdiepingsslag in het werken met het slimme jonge kind. We nemen je uitgebreid mee in de theorie en de kennis over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Je leert hoe je deze jonge kinderen goed observeert en hun gedrag interpreteert, zodat je hen beter leert begrijpen.


Inhoud van de training

We bespreken onder andere de volgende onderwerpen:

 • Theorie en kennis over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Observeren en begrijpen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Inzicht in de sociale, emotionele en asynchrone ontwikkeling.
 • Verrijken, verdiepen en verbreden vanuit thema's.
 • Een passend aanbod met aandacht voor de brede ontwikkeling.
 • De overgang naar groep 3.
 • Vervroegde instroom en versnelde doorstroom.
 • Communicatie met ouders.


Koppeling met de praktijk 

De training heeft een sterke koppeling met de praktijk. Er is ruimte om praktijkervaringen te delen. We vragen je om materialen en voorbeelden uit je eigen groep mee te nemen. Deze worden gebruikt om een vertaalslag te maken naar een passend aanbod voor de slimme kleuter.


De training is een verdere verdieping op de basistraining 'Hoogbegaafdheid in de klas'.


Na de training:

 • Heb je theorie en kennis verworven over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Heb je praktische handvatten en tips gekregen voor het aanbod en de inrichting van de groep.   
 • Heb je handvatten gekregen om deze kinderen goed in beeld te brengen in de brede ontwikkeling en tijdig te signaleren, om daarmee onderpresteren te voorkomen.
 • Heb je kennis van de kaders met betrekking tot vervroegde instroom en versnelde doorstroom en kunnen in de driehoek school-ouder-kind gesprekken voeren.