Training

Levelwerk implementatie training

Levelwerk is een methode voor hoogbegaafdheid, een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8. Levelwerk staat los van andere methodes.

In deze implementatie training krijg je voldoende handvatten om Levelwerk gestructureerd aan te bieden en over te dragen aan het team en aan de leerlingen. Je houdt daarbij rekening met de verschillende leerbehoeften die de leerlingen hebben.


Inhoud van de training

In de training komen onderstaande inhouden aan bod om het werken met levelwerk beter op orde te krijgen.

  • Signaleren en het selecteren van de juiste Levelwerkers.
  • Vanuit welke behoeftes bied je een aanbod en begeleiding vanuit Levelspel/ Levelwerk?
  • Inzetten van het materiaal in de klas, naast de plusklas en met begeleiding.


Na de training:

  • Heb je meer kennis over de bedoeling van Levelwerk.
  • Weet je welke leerlingen geschikt zijn voor Levelwerk.
  • Weet je hoe je Levelwerk goed in kunt zetten in de klas om een passend aanbod te creĆ«ren voor de meer- en/of hoogbegaafde leerling.
  • Heb je handvatten gekregen om begeleiding te bieden aan de leerlingen die met Levelwerk werken.
  • Draag je het werken met Levelspel en Levelwerk schoolbreed uit en neem je het team hierin mee.