Online bijeenkomst

Kenniskring hoogbegaafdheid

Onder begeleiding van en met input van de adviseur gaat de kenniskring aan de slag met het verdiepen van hun kennis en versterken van hun vaardigheden.


Inhoud van de kenniskringen

Het thema dat centraal staat tijdens deze online bijeenkomst is 'Groep 3'. We gaan het hebben over de vraag: hoe richt je het compacten en verrijken in, in groep 3?


Aantal deelnemers: maximaal 40.

Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst.

Locatie: Online via Teams.

Bedoeld voor: de bestaande kenniskringen hoogbegaafdheid en leerkrachten groep 3.


Het thema dat centraal staat tijdens deze online bijeenkomst is “De overgang van PO naar VO”. Wat kun je in groep 8 nog bieden als leerlingen de kerndoelen hebben behaald? Welke vaardigheden zijn belangrijk richting het VO en hoe kun je de overdracht goed vormgeven?


Aantal deelnemers: maximaal 40.

Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst.

Locatie: Online via Teams.

Bedoeld voor: de bestaande kenniskringen hoogbegaafdheid en leerkrachten groep 8.

Onder begeleiding van een adviseur vindt er intervisie plaats. Naast het structureren van de intervisie en het begeleiden van het proces, zal de intervisor als specialist begaafdheid input, tips en adviezen geven vanuit haar expertise.

De deelnemers leveren uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst hun casus aan bij de adviseur.


Aantal deelnemers: maximaal 15.

Aantal bijeenkomsten: er worden 2 intervisiebijeenkomsten gegeven.

Locatie: OPDC Meppel. Inmiddels heet dit gebouw De Spil, KP Laan 22, 7943 CV Meppel.

Bedoeld voor: de bestaande kenniskringen hoogbegaafdheid.