Training

EDI plus

Tijdens de instructiefase (ik, wij, jij) van het EDI-model kan het best een uitdaging zijn om te differentiëren en tegemoet te komen aan alle instructieniveaus in de klas. Sommige leerlingen hebben extra CVB-vragen om tot beheersing van de basisinstructie te komen, andere leerlingen hebben juist meer uitdagende vragen nodig omdat ze de basisstof sneller doorzien. 

Deze training gaat in op twee mogelijkheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen bij het uitvoeren van het EDI-model te begeleiden.


Inhoud per bijeenkomst

Bijeenkomst 1

We zoomen in op het ruimte maken voor een extra instructiefase waarbij er specifiek aandacht is voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Je leert hoe deze instructievorm kunt geven en hoe je kunt vaststellen welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor deze verkorte instructie. 


Bijeenkomst 2

Je leert hoe je tijdens een gezamenlijke les gebruik kunt maken van gedifferentieerde vragen. Hierbij kunnen vragen gesteld worden vanuit de cognitieve Taxonomie van Bloom. De cognitieve Taxonomie van Bloom is zowel in te zetten voor leerlingen die extra herhaling nodig hebben als voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. We zullen ons met name richten op de wereldoriëntatie vakken. Coöperatieve werkvormen kunnen hierbij goed ingezet worden.