Training

De plusklas

Verdiepingstraining

Tijdens deze training starten we met het kijken naar het beleid en de criteria voor de Plusklas. Vanuit het model van Knoster worden de verschillende onderdelen waaronder het doel, de toelatingsprocedure en de praktische randvoorwaarden besproken. Van hieruit kijken we hoe de transfer naar de reguliere groep gedegen vorm kan krijgen. Vervolgens gaan we vanuit de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO), aan de slag met de invulling van het lesprogramma in de plusklas.


Inhoud van de training

Bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst starten we met een checklist uit ScanHB voor de Plusklas, om te kijken waar we staan. Vervolgens worden het beleid en de randvoorwaarden onder de loep genomen. Welke onderdelen zijn belangrijk? Wie betrek je wanneer? Hoe start je vanaf het begin bewust met een goede transfer tussen de plusklas en de reguliere groep? Middels brainstorms word je actief aan het denken gezet over hoe het werkt op jouw school en waar verbeterpunten liggen.


Na afloop van deze bijeenkomst:

  • Heb je helder welke zaken van belang zijn bij het organiseren van een plusklas.
  • Heb je helder waar je nu staat en wat je volgende stap kan zijn.
  • Weet je hoe je een goede transfer tussen de plusklas en de reguliere groep kunt vormgeven.

 

Bijeenkomst 2

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we vanuit de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) kijken naar de invulling van het programma. Aan welke doelen kun je werken in een plusklas? Hoe koppel je deze doelen aan werkvormen? Wat voor materialen passen hierbij? Ook hier besteden we weer aandacht aan de transfer naar de reguliere groep. We gaan praktisch aan de slag, zodat je de werkvormen de volgende dag al toe zou kunnen passen in je klas.


Na afloop van deze bijeenkomst:

  • Weet je hoe je je programma kunt vormgeven vanuit de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO).
  • Heb je ideeën om de volgende dag al toe te passen in je groep.
  • Heb je ideeën voor een goede transfer tussen de plusklas en de reguliere groep